بسم الله الرحمن الرحیم

بیش از دو ماه است که کشورمان ایران در تب و تاب جنبشی قرار دارد که فوران خشمی فروخورده از سالها تبعیض و سوء مدیریت کشور است. خشمی از انباشت سالها سرکوب و نشنیدن مطالبات و اعتراضات، به سالها سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی کشور و هدر رفت تمامی منابع انسانی و مادی کشور، در کنار سلب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و انواع تبعیض های دینی و جنسیتی و قومی و فرهنگی نهادینه در ساختار سیاسی کشور.

اما متاسفانه و همچون گذشته، تنها جواب حاکمیت به ناتوانمندی های خود و اعتراضات مردم، چیزی جز سرکوب خونین نبوده است. امروز در حالی به سوگ صدها کشته و هزاران مجروح در اقصی نقاط کشور، از بلوچستان مظلوم تا کردستان قهرمان، نشسته ایم که طی روزهای گذشته یکی از بیسابقه ترین سرکوبها در شهرهای کردنشین کشور در جریان است.

ما جمعی از فعالین سیاسی و مدنی و دانشگاهی آذربایجان، ضمن محکوم کردن سرکوب و کشتار مردم و تسلیت به همه داغدیدگان، خواستار توقف فوری خشونت ها بالاخص در کردستان بوده و خواهان به رسمیت شناختن حق تجمعات در کشور هستیم و راهکارهایی را برای برون رفت از بن بست ایجاد شده اعلام میداریم:

١. توقف خشونتها و سرکوب معترضین و به رسمیت شناختن حق تجمعات آزاد و اعتراضات و فعالیت احزاب و سندیکاها.

٢. آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و کارگری و دانشجویی و تمامی بازداشت شدگان در طی ماههای اخیر‌؛ و اعلام عفو عمومی و ایجاد زمینه برای بازگشت سیاسیون در تبعید.

٣. برگزاری انتخابات آزاد(تحت نظارت بین المللی) با مشارکت همه گروههای سیاسی داخلی و در تبعید؛ و تشکیل مجلس موسسان به جهت بازنگری در قانون اساسی.

۴. اصلاح قوانین کشور مطابق خواست مردم و قواعد و کنوانسیون‌های حقوق بشری بر اساس نفی هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی، مذهبی، قومی و فرهنگی و زبانی ‌؛ و اصلاح قوانین و مقررات و رویه های جاری، پس از تشکیل مجلس موسسان و تغییر در قانون اساسی.

۵. بازنگری در واگذاری تمامی نهادها و شرکتها و موسساتی که تحت عنوان خصوصی سازی بصورت غیرقانونی و نامشروع و یا رانتی به اشخاص یا نهادهای خاص واگذار شده اند و توقف هزینه کرد از اموال و دارایی های کشور در سایر کشورها و تشکیل دادگاههای عادلانه و بیطرف و علنی برای محاکمه عاملان و آمران غارت اموال کشور و اختلاسگران و بازپسگیری اموال به ناحق تصاحب شده.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)