امروز حجت الاسلام سجاد شهرکی امام یکی از مساجد شیعیان بوسیله افراد ناشناسی در زاهدان ترور. شد و در همان روز یک دانشجوی پزشکی بنام یاسر ناروئی که سنی است و در اعتراضات هم نقش داشت بوسیله افرادی.مسلح ترور شد. زاهدان با این حرکات بشدت تحریک میـشود که وارد جنگ فرقه ای.بشود. جنگ بین شیعه و سنی، بلوچ وغیر بلوچ، و سیستانی و بلوچ. این چیزی است که رژیم بشدت خواهان آنست و احتمال آن هست که خود در چنین توطئه هائی دست داشته باشد تا سناریو مورد علاقه خود را که همان سوریائی کردن است و خود در ایجاد آن در سوریه نقش داشت حالا از اینجا شروع کند. قتل عام جمعه خونین زاهدان هم حرکتی در همین جهت بود ولی خوشبختانه با آگاهی که مردم در سراسر ایران داشتند خنثی شد. این بار توطئه ترور مستقیما یک سیستانی و یک بلوچ ( یک شیعه و یک سنی) را شامل میـشود تا احساسات را بیشتر در جهت ایجاد نفرت قومی -دینی سوق داده و شعله ور کند.فراموش نشود این اتفاقات روز پنجشنبه رخ داد. درست یک روژ قبل از روز جمعه. که طبق روال جمعه هم روز اعتراضات در بلوچستان و از جمله زاهدان است.   بنابر این این روز جمعه  فوق العاده حساسی است و می تواند بسیار پرحادثه باشد. در چنین موقعیتی لازم است شیعه و سنی و بلوچ و غیر بلوچ و سیستانی و بلوچ همه آگاه باشند و خود را به طعمه آسان توطئه های مخربی که رژیم با  ستمگری و خونریزی تمام  پیاده می کند،تبدیل نکنند.
ایوب حسین بر ( هوشنگ نورائی) ـ لندن . ۳ نوامبر 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)