تحقیر شدید خامنه‌ای با این شعار توسط بازاریان تهران! توپ تانک فشفشه خامنه‌ای…!

مردم یک کشور به ندرت نسبت به سران حاکم از شعارهایی که حاوی مسائل اخلاقی باشد استفاده می‌کنند

بازاریان خیابان لاله زار تهران با شعار توپ تانک فشفشه خامنه‌ای…!! انزجار خود از شخص خامنه‌ای را نمایان کردند.

 بازاریان خیابان لاله زار تهران، در هفدهمین روز اعتراضات سراسری با  بستن مغازه‌ها خود اعتصاب کردند. بازاریان مانند سایر اقشار خواستار پایان دادن به سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت میباشند. آنها با شعار توپ تانک فشفشه! خامنه‌ای…. انزجار خود را از خامنه‌ای و سایر سران  حکومت ابراز داشتند. امروز هفدهمین روز اعتراضات سراسری مردم است. بازاریان خیابان لاله زار مانند سایر اقشار مردم خواهان برچیده شدن حکومت دیکتاتوری چهل ساله بر کشور هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)