یکی از لینک های داغ امروز بالاترین در مورد ترکیه را نگاه می کنم و با خود از این جهالتهای کور و (به ظاهر) ملی گرایانه تاسف می خورم. انصافا سخن عوامانه ای است که گفته شود تاسیس رشته زبان و ادبیات ترکی (شیوه استانبولی) در دانشگاه اورمیه یا هریک از دانشگاههای ایران بر طبل تجزیه طلبی کوبیدن است یا امنیت ملی ایران را به خطر خواهد انداخت. این درست مانند آن است که کسی در ترکیه بگوید تدریس زبان و ادبیات فارسی ضد امنیت ملی ترکیه است!

تقریبا به اندازه فارسی زبانان در دنیا کسانی وجود دارند که به زبان ترکی ترکیه تکلم می کنند (جمعیت ایران و ترکیه بسیار نزدیک است. البته در هردو کشور بخش مهمی از جمعیت فارسی یا ترکی زبان مادری شان نیست). حتی اگر سرمایه عظیم آثار ادبی و فرهنگی و علمی که در دوران عثمانی به شیوه ترکی عثمانی نوشته شده اند را در نظر نگیریم و فقط ترکی مدرن (با الفبای لاتین) را در نظر آوریم، امروز پس از ۹۰ سال از ایجاد جمهوری در ترکیه بسیاری از آثار گرانبهای ادبی و اجتماعی و سیاسی و علمی و فلسفی به این زبان نگاشته شده اند و طبیعتا تدریس ترکی در دانشگاههای ایران باعث خواهد شد ایرانیان از این سرمایه بشری بیشتر بهره مند شوند.

هر زبانی، خصوصا زبانهای زنده و مهم، یک سرمایه مشترک بشری است که باید پاس داشته شود. بگذریم از این که به خاطر همسایگی و قرابت فرهنگی ایران و ترکیه، و نیز نزدیکی ساختار ترکی آذربایجانی و زبان رسمی ترکیه، آموزش ترکی ترکیه در ایران فایده ای حتی بیشتر دارد. البته کاش در ترکیه هم آموزش زبان فارسی را که یکی از منابع واژگانی مهم زبان ترکی است را جدی تر بگیرند. این به ظاهر پارسی گرایانی که به اسم میهن پرستی در بالاترین لینکهای آنچنانی بر ضد ترکها داغ می کنند برعکس بر ضد میهن و میهن دوستی عمل می کنند و آب به آسیاب تجزیه طلبان افراطی می ریزند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com