ترانه اعتراضی «برای…» در شبکه‌های اجتماعی رکورد زد

اما چرا اینستاگرام این آهنگ را حذف کرده ؟

آیا نفوذ ایران در اینستاگرام است ؟

چرا آهنگی که درد و رنج مردم را کوتاه اما احساسی بیان می کرد پاک شد 

آیا ایران چقدر باج داده است ؟

اما برخی می گویند :

شروین حاجی‌پور، خواننده ترانه «برای …»، بازداشت شد

آیا شروین را مجبور کرده اند که آهنگ خودش را پاک کند ؟

قضاوت با مردم است 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)