آنچه میخوانید گزارشی از یک زندانی آزاد شده است که جهت انتشار به کانون حقوق بشر ایران رسیده است. بدنبال افشای شکنجه گران زندان تهران بزرگ، با گزارشهای زیادی از جانب زندانیان آزاد شده و همچنین خانواده‌های آنها مواجه بودیم که درباره وضعیت اسفناک این زندان جهنمی نوشته شده و به ما رسیده است.

بسیاری از زندانیان سالهای جوانی خود را پشت میله های این زندان سپری کرده اند و بسیاری از آنها مانند علیرضا شیرمحمدعلی برغم اینکه هرگز جرمی مرتکب نشده و گناهشان آزادیخواهی بود، هرگز از پشت این میله ها خارج نشدند.

شرح این شکنجه ها امروز روی کاغذ و صفحات وب و زیر سیطره «فیلترینگ و سانسور» منتشر میشود ولی فردا که دیوار زندانها بشکند و فرو بریزد با صدای بلند در شهرها و خیابان ها فریاد خواهد شد و شکنجه گران را گریزی از محاکمه و سپردن بدست عدالت نخواهد بود….. ادامه مطلب:

صفحه اصلی – کانون حقوق بشر ایران (iranhrs.org)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)