یک بام و دوهوا، آیا کانادا حیات خلوت جمهوری اسلامی است؟ گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر رضا مریدی در رابطه با سیاست دوگانه کانادا، نتیجه خمینی و عکس العمل‌های آن

http://www.radiopayam.ca/moridi.html#eshraghi

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)