بدنبال تهدیهدهای پیشین عوامل زندان تهران بزرگ، زندانی سیاسی دکتر ناصر فهیمی از تحویل گیری داروهای ضروری‌اش منع شده و جانش در خطر است

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۸ مرداد ۱۴۰۱، عوامل زندان تهران بزرگ با رفتاری غیر انسانی جان دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی کرد در این زندان را در معرض خطر قرار داده اند؛ بدنبال تهدیدهای پیشین، اکنون با دستور مقامات قضاییه، از تحویل دهی داروهای ضروری به وی خودداری میکنند.

بر اساس گزارش یک منبع موثق، عوامل زندان تهران بزرگ از تحویلدی داروهای ضروری به دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی و عقیدتی کرد محبوس در زندان تهران بزرگ که از ناراحتی قلبی رنج می برد و در وضعیت سلامتی وخیمی قرار دارد، خودداری کردند.

بر اساس این گزارش….ادامه مطلب:

رفتارهای غیر انسانی عوامل زندان تهران بزرگ با دکتر ناصر فهیمی به دستور مقامات قضاییه (javanehha.com)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)