یک جوان دوچرخه سوار در منطقه دربند تهران که سعی داشت زنی را از بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد نجات دهد، توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد. وی هنگام بازداشت توسط نیروهای امنیتی کتک زده شد. مردم در صحنه نسبت به بازداشت این جوان اعتراض کرده و خواهان آزادی وی شدند. اما نیروهای انتظامی با وجود اعتراض مردم، وی را بازداشت کرده و با خود می‌برند. این روزهای نیروهای گشت ارشاد برای مردم به صورت‌های مختلف مزاحمت‌هایی ایجاد می‌کنند. در روزهای گذشته ویدئویی از خانمی منتشر شد که برای ممانعت از دستگیری دخترش در جلوی خودروی گشت ارشاد می‌ایستد. اما ماموران گشت ارشاد در یک اقدام غیر انسانی بدون توجه به حضور این خانم در جلوی خودرو، به حرکت خود ادامه داده و با افزایش سرعت تلاش می‌کنند، او را کنار بزنند.

یک جوان دوچرخه سوار در منطقه دربند تهران که سعی داشت زنی را از بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد نجات دهد، توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد. وی هنگام بازداشت توسط نیروهای امنیتی کتک زده شد. مردم در صحنه نسبت به بازداشت این جوان اعتراض کرده و خواهان آزادی وی شدند. اما نیروهای انتظامی با وجود اعتراض مردم، وی را بازداشت کرده و با خود می‌برند.

این روزهای نیروهای گشت ارشاد برای مردم به صورت‌های مختلف مزاحمت‌هایی ایجاد می‌کنند. در روزهای گذشته ویدئویی از خانمی منتشر شد که برای ممانعت از دستگیری دخترش در جلوی خودروی گشت ارشاد می‌ایستد. اما ماموران گشت ارشاد در یک اقدام غیر انسانی بدون توجه به حضور این خانم در جلوی خودرو، به حرکت خود ادامه داده و با افزایش سرعت تلاش می‌کنند، او را کنار بزنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)