تصویر اول، حسگر سنجش فشار، روش استفاده از این ابزار اندازه‌گیری،‌ مشابه حلقه‌هایی هست که به عنوان اسباب‌بازی جنسی دور کیر استفاده می شود.
در واقع یک حلقه دور کیر است که تغییرات در سایز کیر رو اندازه می‌گیرد. چون میزان گردش خودن در اندام جنسی در پاسخ به محرک جنسی افزایش پیدا می‌کند و باعث افزایش سایز می شود.
این حسگر هم افزایش در سایز رو اندازه‌گیری می‌کند.

تصویر دوم، برای این اندازه‌گیری از فوتوپلتیسموگرافی واژنی برای کسی که کس دارد استفاده می‌کنند.
که در واقع یه وسیله به شکل تامپون و در داخل واژن قرار می‌گیرد و میزان جریان خون در واژن رو اندازه‌گیری می‌کند. همونطور که بعد از گذاشتن تامپون حسش نمی‌کنیم، این وسیله‌ رو هم بعد از گذاشتن در واژن، حسش نمی‌کنیم.

پادکست آویشن را دنبال کنید و ما را به دوستانتون معرفی کنید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)