بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن

اشراف آحاد مردم به حقوق پنجگانه شامل حقوق بشر،حقوق شهروندی،حقوق ملی،حقوق جامعه به عنوان بخشی از جامعه جهانی وبالاخره حقوق طبیعت و رعایت کردن و احترام به آنها، برای رسیدن به یک نظام سیاسی مبتنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از امور بدیهی و لازم است. از جمله ابزار ها برای ابراز این حقوق حضور مردم در صحنه و خواهان بر خوردار شدن از آنها است و لازمه این امر هماهنگی بین تمامی اقشار و اصناف و طیف های اجتماعی،فرهنگی و سیاسی است.

از این رو، هماهنگی بین جنبشهای سیاسی و مدنی و صنفی حول محور خواسته های حق طلبانه بر مبنای اصول استقلال و آزادی در برهه کنونی کشور از اهمیت بسیار بسزایی برخوردار است. در این روزها شاهد اعتراضات گسترده بازنشستگان و بازاریان و کارگران می باشیم. معلمان در ماههای اخیر اعتراضات گسترده‌ای جهت احقاق کرامت انسانی و معیشتی و دفاع از همکاران در بند خود را در سراسر کشور برپا کرده اند که همچنان ادامه دارد.

در جنبش معلمان شعار های بسیار دقیق و هدفمندی تکرار می شود

معلم معلم حقتو فریاد بزن

هموطن هموطن حقتو فریاد بزن

درس امروز معلم : وحدت دانشجو و معلم

درس امروز ما ، آزادی آزادی

این شعار ها نشانگر این امر است که جنبشهای مدنی کشور از چنان بلوغی برخوردارند که امر مهم خواهان ” حق ” خود شدن، را محوری می دانند و پیوند بین جنبشهای معلمان و دانشجویی و دیگر اصناف و گروهها را درامر ایجاد جنبش همگانی وسراسری ضروری می دانند.

جای دارد که این خواسته را تعمیم داده و بر پیوند همه جنبشها ( جنبش زنان ، کارگران ، کارمندان ، دانشجویان ، دانش آموزان ،باز نشستگان ،ارتشیان ….)حول محور حق طلبی و استقلال و آزادی برای وطن و‌هموطنان تاکید شود چرا که این اتحاد است که خمیر مایه استحکام و پیوند کل جامعه ایران را سبب می شود و‌همچون سدی آهنین مانع گسسته شدن صف مبارزان توسط فشار نظام ولایت فقیه ،عمل خواهد کرد .

از اینرو بر همه آحاد جمهور مردم ایران است که به این جنبشها پیوسته دعوت به اعتراض و تحصن و راهپیمایی آنها را قبول و صف مبارزه آنها و همدیگر را با حضور فعال خود تقویت نمایند.

دفاع از حقوق از دست رفته و زندگی بر اساس برخوردار شدن از حقوق، حق هر شهروند ایرانی است.

استبداد حاکم بر ایران مانع رسیدن به حقوندی و کرامت انسانی است.

ما مجامع اسلامی ایرانیان از همه جنبشهای آزادیخواهی و استقلال طلبی و حق طلبی دفاع می کنیم و پشتیبانی خود را از دعوت به جنبهشای اعتراضی به دور از خشونت در سراسرکشور به ویژه اعتراضات سراسری درحال انجام و فعال معلمین کشور و بازاریان اعلام می داریم و صدا و پژواک حق طلبی آنها می باشیم.

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مجامع اسلامی ایرانیان

dabirkhaneh@majame.com

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)