تنش ها روز بروز بین ایران و اسرائیل بیشتر و بیشتر می شود تا جاییکه هر دو کشور عملا وارد یک جنگ ضد اطلاعاتی و امنیتی شده و در تمامی موارد هم اسرائیل موفق بوده و ایران هم نتوانسته نه تنها عملیات جدی علیه اسرائیل و حملات آن انجام دهد، بلکه حتی در مقام دفاع و تلافی هم موفقیتی به دست نیاورده.

در ویدئو زیر به این مطلب پرداخته شده و تحلیلی ارائه گردیده است.

#سلام_فرمانده #ایران_اسرائیل #حملات_اسرائیل #جنگ_اطلاعاتی_ایران_اسرائیل #سرهنگ_اسماعیل_زاده #صیاد_خدایی #فخری_زاده #شهدای_هسته_ای #علی_جلالی