اشعار هاشور ۳۸ لیلا طیبی

(۱)
گره به گره وُ
رج به رج
دخترک،
بالا می‌کشید قالیِ دار را،
نکند کوتاه شود،
–دارِ آرزوهایش.

 

(۲)
موهای پریشانم،
دینت را به مخاطره انداخت؟!

وجدان خفته‌ات چه؟!
تنگری نخورد چرا،
–از شکم گرسنه‌ام؟!

 

(۳)
آی‌ی‌ی زندگی!!!
موهایم یا شرافتم؟!
کدامین،
به خطر انداخته تو را؟!

#لیلا_طیبی (رها)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)