بیش از ۶۵۰ تن از زندانیان سیاسی ، خانواده‌های دادخواه، نویسندگان، شاعران و اهالی هنر و فرهنگ، فعالان کارگری، معلمان، کنشگران حوزه های اجتماعی و سیاسی، اعضای تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی و احزاب، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران، وکلا، فعالان جنبش زنان و حقوق بشر حق بهره مندی مردم از عرصه های عمومی برای بیان مطالبات و اعتراض‌شان را به‌رسمیت شناخته و هرگونه اعمال خشونت از سوی حاکمیت را محکوم کردند و به ظلم “نه” گفتند.

“مردم و ایران جملگی عزادار و دادخواهند. امروز کمتر ایرانی می‌یابید که به‌دلیل سیاست‌ها، اهداف و عملکرد ایدئولوژیک و غیر مسئولانه حاکمیت و دولت‌های چند دهه اخیر، داغدار عزیز ِ به ناحق از دست رفته‌ای نباشد. فرزندان، پدران و مادران، خواهران و برادران ما هر کدام، از ظلمی، برای همیشه دیده در نقاب خاک کشیده‌اند.

ما امضاکنندگان این متن، خود را در کنار مردم به ماتم نشسته بر خیابان‌ها می‌دانیم و اعلام می‌کنیم، همانطور که حاکمیت خیابان‌ها را در اختیار اعوان خود می‌گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جویند، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراض‌ها و مطالبات همه مردم ایران در عرصه‌های عمومی محفوظ است.

ما خواهان این هستیم که بازداشت شدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی به‌فوریت و بی هیچ قید و شرط آزاد شوند و به صادرکنندگان و مجریان فرمان های سرکوب‌گرانه می‌گوییم ابزارهای کشتار و خشونت را به دور افکنند، زیرا در صورت بروز خشونت‌هایی که از دل آتش‌های زیر خاکسترِ رنج و فقدان سر بر می‌آورند،آنان آغازگر و مسبب اصلی وقایعی خواهند بود که فرهنگ و هنر این مرز و بوم با شعار خشونت پرهیزی، همواره قربانیان را از واکنش متقابل به آن برحذر داشته است، قربانیانی که امروز هم شاهدیم، دربسیاری مواقع ناگزیر به دفاع از خود و عزیزانشان شده‌اند.

به دادخواهی کشتگان متروپل آبادان همراه باهمه مردم فریاد بر می آوریم “نه” به ظلم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)