مرگ بر خامنه ای! فیلم واکنش دیدنی مردم در بازار شهر ری پس از پخش شعار

هک بلندگوهای بازار شهر ری توسط جوانان معترض با شعارهای «ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره»، «شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده»، «مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی» خنده و شادی مردم رهگذر را به دنبال داشت. تسخیر بلندگوها در شهرهای مختلف و پخش شعارهای ضدحکومتی، مدتی است که به صورت گسترده در جریان است.

افزایش هک بلندگوها در شهرهای مختلف ایران همراه با اعتراضات افزایش یابنده، خشم و نفرت مردم را از این حاکمیت غاصب به نمایش می‌گذارد. در همه این موارد مردم با خنده و شادی از این حرکات اعتراضی استقبال کرده‌اند.

به رغم اینکه بسیاری از نقاط عمومی توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی به‌شدت کنترل می‌شود. اما شجاعت معترضان و شدت نفرت از سرکوب و فقر و گرانی بر همه این موانع غلبه کرده است.

اکنون ۹ روز از فاجعه جانگذاز فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان و جان‌باختن حداقل ۳۸ تن از شهروندان آبادانی می‌گذرد. ۹ روزی که جز غم و اندوه برای مردم داغدار آبادان و مردم دیگر نقاط ایران چیز دیگری به همراه نداشته است.

طی این مدت، ۷ شب است که مردم آبادان و شهرهای مختلف ایران به خیابان آمده و با برپایی تظاهرات و جنگ و گریز با ماموران گارد ویژه دست به اعتراض می‌زنند.

این تظاهرات یادآور اعتراضات مردمی در آبان ۹۸ است. اعتراضات مردمی در آبان ۹۸ بزرگترین اعتراض‌های خیابانی در ۴۰ سال گذشته بوده است. در آن روزها مردم و جوان‌ها حداقل ۵۰۰ شهر و روستای ایران به معترضان پیوستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)