امروز با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور، می توان این احتمال که رژیم اسلامی حاکم تا سقوط قطعی فاصله چندانی ندارد را باور کرد.

اما اینکه در پس از سقوط ایران چه رژیم و نظام حاکمیتی می توان پیشنهاد کرد، مصاحبه ای است که منشه امیر روزنامه نگار باسابقه رادیو پیام اسرائیل با علی جلالی انجام داده است و دیدگاه های وی را در این مورد و جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، قومیتی و امنیتی و غیره جویا شده است.

ویدئو کامل این مصاحبه:

#علی_جلالی #آبادان #اعتراضات_سراسری #نان_قیمت_جان #منشه_امیر #سرنگونی #اعتراضات_مردمی #سلام_جامانده #سلام_وامانده #سلام_درمانده #سلام_فرمانده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)