جوانان خشمگین آبادانی در برابر حمله نیروهای گارد ویژه به مقابله با آنها پرداخته و آنها را فراری دادند.

درگیری شدید مردم و جوانان آبادان با گارد ویژه با پرتاب سنگ و شعار بی‌شرف

آبادان – فیلم‌های درگیری جوانان با گارد ویژه و فراری دادن آنان با پرتاب سنگ

اندیمشک – خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله! تظاهرات در همبستگی با مردم آبادان – ویدئو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)