جورچینِ جهان

                    تکه تکه تکه

          تکه‌هایی ناجور

                                 جهان را جنگ‌ها

حورچینی ساخته‌اند

                 تکه‌هایی از فاجعه‌ها

 

تکه‌ تکه تکه

                                     تکه تکه‌‌‌های جسدها

                                                  و خانه‌ها

            شهرها و روستاها

                            سرزمین‌ها و نا‌ساکنانشان

        زنده‌هایی نازنده

                                        ساکنانِ ناجورِ جهانی ناجور.

 

تکه              تکه               تکه

           تکه‌های جهان

                            که سیاستمداران میانشان

     سوار بر تانک‌ها

                            بر مسیرِ پرسودِ جنون و جنایت

                                         جولان می‌دهند

تکه تک ه ت که

       این فجیع جهان را که

                               اینچنین

         بی‌سرزمین

                                     بی‌سکنی

           بی‌سامان

                                               بر جاده‌های مسدودِ

                            آوار شده‌ است

 انصاف بدهید‌

                    چگونه باید

                                           کودکانِ درمانده‌ی صلح

                             با هم جور کنند؟

 

/

نیلوفر شیدمهر

۱۵ ماه می ۲۰۲۲

تارنماnilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)