گفتگوی رادیو پیام کانادا با جبر کلیبی در مورد تصمیم دولت کانادا مبنی بر اخراج او از این کشور

 

http://www.radiopayam.ca/kalibi.html#jaberK

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)