تظاهرات در شهر کرد با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه! – ویدئو

شهرکرد – توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه! – ویدئو

شلیک به تظاهر کنندگان در شهرکرد – ویدئو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)