تهران با خروش مرگ بر خامنه ای در کنار اصفهان و مشهد ایستاد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)