کارگران جهان متحد شوید

#زنده_باد_اتحاد_همبستگی_کارگری

یک‌ صف شویم

https://www.youtube.com/watch?v=LRZeha8aPnU

 

 

 

 

 

اتحادیهء آزاد کارگران ایران

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)