کنسرسیوم توسعه ‌ی ایران زمین چیست؟

در تاریخ ۴مهر ۱۴۰۰  کانال تلگرامیافشاگر زمانمتعلق به آقای سعید محمدی دورکی ، در پی افشای اسرار و اسنادی خاص، به قول خودشان متعلق به باند و فرقه‌ی تبهکار جهانی ، اسناد حیاتی را به همراه  شرح  ماوقع به چندین زبان مختلف افشا نمود که حکایتاز یک فساد مشترک ریشه دار گسترده میان ایران و آمریکا ، همراه با جنگی زرگری با جهان دارد.

با مطالعه‌ی اسرار و اسناد و بررسی عملکرد حاکمان ایران و ایالات متحده،  که در طی این سال ها دشمنیِ شان بر جهان پوشیده نیستو اختلافات و تنش های اساسی و مختلفی را از ایشان شاهد بودیم ، این روابط خصمانه در کنار این اسرار و اسناد به هیچ عنوانهمخوانی ندارند و با مطالعه آنها خواهید فهمید بیشتر یک اختلاف برنامه ریزی شده‌‌ی دقیق‌ برای تسلط بر امور اقتصادی و سیاسی وایجاد تنش و چپاول کشورها در راستای اهداف مشترکی می باشد.

هموطن عزیز به عنوان فردی که با دقت تمامی این اسناد و اسرار را مطالعه و اسناد مالی را مورد استعلام قرار داده ام ، این حجم ازجنایت و غارت و فساد ، به راه انداختن جنگ ها  و خونریزی در ایران و خاورمیانه در پیوند با این اسناد ، حیرت انگیز است ، اگر کمپانیهند شرقی که در تاریخ جنایاتش بر جهان پوشیده نیست را خوب بشناسید ، کنسرسیوم توسعه‌ی ایران زمین را نیز باید همان کمپانیدانست که پول جهان را در خود بلعیده است و تریلیون ها دلار  از اموال مردم ایران به بهانه‌ی های مختلف از تحریم و برجام گرفته تااختلاس ها و غارت معادن و منابع و پول های مسدود شده ، در حساب های کنسرسیوم توسعه‌ی ایران زمین در فدرال رزرو بانک واشنگتن، دویچه بانک آلمان و سایر بانکها و مکان ها در سراسر جهان نگهداری می شوند!

در اسا‌سنامه‌ی کنسرسیوم توسعه‌ی ایران زمین  فرزین کروریان مطلق فرزند علی به عنوان رئیس هیات مدیره، مهدی مظاهری خورزنیفرزند طهماسب به عنوان مدیرعامل، طهماسب مظاهری خورزنی فرزند عزیزالله، نادعلی قاسمی دینه سری فرزند مرتضی و محمد حسینمرتضایی فرزند عباس به عنوان اعضای دائمی کنسرسیوم نام برده شده است. از میان این اسامی فقط اسامی تهماسب مظاهری وزیرامور اقتصاد و دارایی دولت دوم سید محمد خاتمی و دبیرکل بانک مرکزی دولت اول محمود احمدی نژاد و فرزندش مهدی با گوشایرانیان آشناست.باید از خامنه‌ای که روزگاری خودش عضو هیأت مدیره کنسرسیوم بوده است و هاشمی رفسنجانی جانش را بر سر این پول نجومی ازدست داد پرسید چرا پول جهان که بخش عمده‌ی آن‌ متعلق به ایرانیان است باید در حساب های کنسرسیوم توسعه‌ی ایران زمین قراربگیرد ؟

چرا باید طهماسب و مهدی مظاهری به عنوان نمایندگان  مرضی الطرفینایرانی تباران (دموکرات) در ایالات متحده و نظام حاکم برایران منتخب شوند؟

در دو برگ از اسناد فدرال رزرو که به معرفی و تایید اصالت ثروت فرزین کروریان مطلق فرزند علی که توسط پدربزرگشموسیدرسال ۱۹۸۵ به نام او منتقل شده است پرداخته و  تاکید بر مبری بودن این ثروت از تمامی تحریم ها و مشکلات سیاسی مابین آمریکا وایران از انقلاب ۱۳۵۷ دارد.

باز این سوال پیش می آید که ثروت جهان چگونه باید در دست یک ایرانی باشد؟  

باید از خاندان پهلوی که خودشان همچون خمینی و خامنه‌ای سهمی از کنسرسیوم توسعه‌ی ایران زمین دارند پرسید، نقش علی کروریانمطلق در اینجا چیست و این ثروت تریلیون دلاری را خاندان کروریان از کجا کسب کرده است؟ (آقای سعید محمدی دورکی در کانالتلگرامیافشاگر زماناز تاسیس کمپانی هند شرقی و قراداد دارسی و ده درصد سهم شاهی که فروش نفت وکه تا به امروز دراختیار حکام دست قرار  می گیرد

سخن به میان آورده است)   

با توجه به تاریخ صدور مجوزهای فدرال رزرو  که در سال ۲۰۱۷ و ۱۸ صادر شده اند و حکایت از تریلیون ها دلار اموال کنسرسیومتوسعه‌ی ایران زمین دارند با تلاش همه جانبه ی رئیس جمهور ترامپ مواجه هستیم که در اولین اقدام بعد از به قدرت رسیدن، توافق اقداممشترک موسوم بهبرجامرا ملغی کرد و بانک مرکزی ایران را مجددا تحریم نمود؛ به تحریم بیشتر سپاه پاسداران به عنوان بازویاصلی حکومت و سایر شرکتها و اشخاصی که به دور زدن تحریم ها به حکومت ایران کمک می کردند پرداخت. حتی مراودات ایرانیانصرف نظر از شخص یا شرکت با ارز دلار را تحریم نمود.

دقت در تاریخ این اسناد ما را با این سئوال مواجه می کند که؛

چه قدرتی درسیستم مالی آمریکا وجود دارد که بر خلاف سیاست های کاخ سفید می تواند مجوز دسترسی به تریلیون ها دلار پول ، رابرای چند ایرانی صادرکند؟ و‌لی به جهان می گویند که ما ایران را در تحریم کامل قرار داده‌ایم؟ !!!

قدرت برتری که دستورات کاخ سفید را دیکته می کند و همه‌ی این افراد همچون‌ عروسکهای خیمه شبازی در دستانش قرار گرفته‌اند از آنچه کسی است؟

پاسخ به این سوال و اینکه چه کسی قادر است پاسخگوی آن باشد کاملا مشخص است ، مطمئنا همان کسی که اسناد را افشا و پشتپرده‌ی دنیا را عریان نموده است !

کسی نیست جز سعید محمدی دورکی .

در اسناد منتشر شده، سند اصالت حفظ امانت بانکی ، تاییدیه بانک الوطنی کویت است که در ۱۰جولای ۲۰۱۸ بنام کنسرسیوم توسعهایران زمین( IDC) به تعداد ۲۲۲۹ پالت که در سه فقره به فرودگاه عمان منتقل شده ، صادر شده است.

و در برگ های دیگر به اسناد مربوط به دویچه بانک آلمان به تاریخ ۱۰جولابی ۲۰۱۸ برمی خوریم که نشان  میدهد ۱۲،۸۷۰

پالت دلار (هرپالت۱۰۰میلیون دلار) و برگهای دیگر هرکدام بیش از دوهزار پالت دلار درونشان منعکس گردیده است که آدم را به حیرتفرو میبرد

در  انتهای اسناد منتشر شده، سند اصالت حفظ امانت بانکی ، تاییدیه بانک الوطنی کویت است که در ۱۰جولای ۲۰۱۸ بنام کنسرسیومتوسعه ایران زمین( IDC) به تعداد ۲۲۲۹ پالت که در سه فقره به فرودگاه عمان منتقل شده ، صادر شده است.

دربین اسناد وکالت نامه ای که مهدی مظاهری جهت مراجعه به بانک اتحادیه سوسیس داده است نیز دیده می شود.

مردم شریف ایران من وظیفه ی خویش دانستم در حد بضاعت و توان خود از آن‌چه که آگاه شده‌ام شما را نیز مطلع نمایم.این اسناد واسرار حیاتی و فوق سری مسئله‌ی  بسیار بزرگی ست که نشان می دهد قدرت پنهان در ایران و آمریکا یکی هستند و این دشمنی درجهت انحراف اذهان جهانی با برپایی ماکتی بنام اسراییل ایجاد شده است

و در این گذر برای طبیعی جلوه دادن موضوع تاوانش را باید مردم ایران و خاورمیانه بدهند و جز فشار و فقر و مرگ عوایدی برای مردمما و خاورمیانه در بر نداشته است.

برای دریافت و‌مطالعه‌ی کامل اسناد و اسرار و حتی اسناد و اسرار معادن فوق استراتژیک ایران که آقای سعیدمحمدی دورکی آنها را  بهزبان های مختلف دنیا ترجمه و منتشر کرده است می توانید به کانال تلگرامی افشاگر زمان مراجعه نمایید

اسناد را ذخیره کنید و بخوانید و قضاوت کنید تا بیدار شوید و با انتشار آنها برای سایرین آنها را نیز از حق خود آگاه سازید.

برای دسترسی آسان لینک آدرس کانال و اسناد اسرار را برایتان قرار میدهم

https://t.me/efshagarezaman

https://t.me/efshagarezaman/1696

https://t.me/efshagarezaman/1765

https://t.me/efshagarezaman/1700

https://t.me/efshagarezaman/1908

https://t.me/efshagarezaman/1351

#کنسرسیوم_توسعه_ایران_زمین

#نهضت_سفید

#سعید_محمدی_دورکی

#فدرال_رزرو

#تحریم

#برجام‌

#ایران

#آمریکا

#صلح_جهانی

#رفاه_اقتصادی_اجتماعی

#خیریه_روح_القدس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)