نگاهی‌ به دولت جدید حسن روحانی و کابینهٔ اش:

با سپاس از:

  • جابر کلیبی، فعال کمونیست انترناسیونالیست
  • علی‌ هریس چی‌: حقوقدان
  • مجید حسینی، از گروه مبارزان کمونیست

http://www.radiopayam.ca/election92.html#gooftegoo8

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)