مقامات مصوونیت بحری استرالیا می گویند، صبح روز سه شنبه در خواست کمک را از یک سرنشین کشتی دریافت کرده است که در امتداد سواحل آن کشور در بحر هند غرق می شد و یک کشتی نیروی بحری آسترالیا به این درخواست کمک، پاسخ داده است.
به گفتهء یک سخنگوی ادارهء مصوونیت بحری استرالیا عملیهء نجات با تمام قوت آن آغاز شده، یک کشتی نیرو های بحری با یک طیارهء نوع داش ۸ (Dash-8) و یک کشتی تجارتی به آن منطقه اعزام شده است.
گفته می شود در بین ۱۰۵ تنی که با این کشتی در حال غرق شدن برای پناهنده گی عازم آسترالیا بودند، افغان ها ایرانی ها و سریلانکایی ها شامل اند.
افغان ها برای یافتن زنده گی بهتر و فرار از دشواری های موجود، از افغانستان به کشور های مختلف جهان مهاجرت می کنند.

وحیدهء وردک یک افغان باشندهء هالند در مورد علل مهاجرت جوانان افغان از کشور شان نا امیدی از شرایط موجود دانسته است.
افغن های در تلاش پناهنده شدن به کشور های مختلف همیشه به سرمنزل مقصود نمی رسند، راه رسیدن شان به هدف از پیچ و خم دشواری ها و حوادث زیاد می گذرد و در برخی موارد هم به قیمت جان شان تمام می شود. در سالیان اخیر صرف تعداد افغان های که در صدد تلاش رسیدن به آسترالیا در آب های بحرهند در امتداد سواحل آسترالیا غرق شده اند، به صد ها تن می رسد.

ولید تلاش یک جوان افغان که خود دشواری های سفر و مهاجرت را از افغانستان متحمل شده است و اینک در کشورهالند زنده گی می کند، می گوید:

«متاسفانه همهء افغان های که می خواستند به کشور های خارجی پناهنده شوند، به مقصود نرسیده، تعدادی از آن ها کشته شده اند و تعدادی هم از فامیل های شان جدا ساخته شده اند.»
غرق شدن این کشتی حامل ۱۰۵ سرنشین در شرایطی صورت می گیرد که تا دو هفتهء دیگر انتخابات در آسترالیا برگزار می شود و مسالهء پناهنده گان توسط کشتی ها یکی از موضوعات اساسی پالیسی را در آن کشور تشکیل می دهد. صرف در سال ۲۰۱۳ میلادی بیش از ۱۸ هزار تن برای پناهند شدن به آسترالیا رفته اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)