تعریف یک قرن در یک جمله، به قلم مهدی سامع

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)