کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی برغم وضعیت جسمی نامناسب بدلیل فشار اجرای احکام بر وثیقه گذار امروز جهت اجرای حکم به زندان رفت. اما بدلیل وضعیت جسمی نامناسب در زندان اوین پذیرش نشد و یک ماه به اجرا گذاشتن وثیقه به تعویق افتاد تا دوباره پزشکی قانونی شرایط عدم تحمل حبس را بررسی کند.

فرنگیس مظلوم از ناحیه پا، چشم، قلب و فشار خون، مشکل جدی دارد و توان راه رفتن هم ندارد. با اینحال وزارت اطلاعات او را تحت فشار گذاشته است که جهت اجرای حکم به زندان برود.

شایان ذکر است روز ۲۷ دیماه ۱۴۰۰، وزارت اطلاعات به وثیقه گذار خانم فرنگیس مظلوم فشار آورده بود که اگر تا آخر هفته خودش را تحویل زندان ندهد، وثیقه (سند خانه ) را به اجرا می گذارد.

سهیل عربی در صفحه شخصی خود در این رابطه نوشت:
«از یک سو به وثیقه گذار فشار می آورند، از یک سو خودشان می بینند که شرایط تحمل زندان را ندارد. مُردیم و زنده شدیم تا او را با این اوضاع به زندان تحویل بدهیم. »

سهیل عربی همچنین نوشت:

«پزشکی قانونی یک ماه پیش پرونده را دید اوضاع مادر را هم از نزدیک دید با لحن بد گفت« «زانو درد و چشم درد که چیزی نیست، از تو بدترش حبس می کشه» و به وثیقه گذار فشار آوردند و مادر تصمیم گرفت ادامه درمان را متوقف کند و به زندان برود که شرمنده وثیقه گذار نشویم…»

«به موجب حکم دادگاه، خانم فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام به یک سال و شش ماه زندان محکوم شد».

خانم فرنگیس مظلوم پیش از این در یک دادگاه غیابی توسط قاضی عموزاد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال زندان محکوم شده بود. پس از درخواست واخواهی ایشان، روز ۷ مهرماه ۹۹، جلسه واخواهی توسط قاضی سیدعلی مظلوم در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار شد.

فرنگیس مظلوم به دلیل حمایت از فرزندش زندانی سیاسی سهیل عربی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خواهرش بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ در زندان اوین منتقل گردید. وی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

به گفته سهیل عربی، گناه فرنگیس مظلوم دادخواهی از فرزند دادخواهش است.

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)