روز چهارشنبه نهم مرداد ماه – سی‌ و یکم ژوئیه – پلیس ترکیه به پناهندگان متحصن جلوی دفتر سازمان ملل حمله و تعدادی از پناهجویان را بازداشت کرده است. گفتگوی ما با آقای یوسف خیرخواهی از پناهجویان متحصن در رابطه با حمله پلیس ترکیه به متحصنین
http://youtu.be/iiDJ_GK0VPs

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)