مصطفی میرسلیم؛ مردم سختی را تحمل کنند تا شاید تولید رونق بگیرد!! + ویدئو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)