درجه‌بندی دیوانه‌ها و لایحه بودجه رئیسی برای حل مشکلات اقتصادی!

می‌گویند که دو دوست که از دوران کودکی با هم بودند بعد از چند سال مسیرشان جدا شد و هرکدام زندگی خود را شروع کردند بعد از چند سال یکی از آنها تصمیم گرفت به دیدن دوست قدیمیش برود.

به او گفتند که دوستت الان دکتر روانشناس است و مدیر یکی از تیمارستان‌های شهر است. او آدرس گرفت و برای دیدن دوستش به آنجا رفت. چند ساعتی با هم بودند و در مورد مسائل مختلف و خاطرات گذشته با هم صحبت کردند.

وقتی می‌خواست برگردد به دوستش که مدیر تیمارستان بود گفت من یک سوال دارم. شما چطور تشخیص می‌دهید که کسی دیوانه است و او را بستری می‌کنید؟ و چطور می‌فهمید که او چقدر دیوانه است و در کدام قسمت باید بستری شود؟

مدیرتیمارستان گفت: ساده است. نفر را می‌بریم کنار آن وان بزرگ آب و به او یک قاشق چایخوری و یک آبکش و یک ملاقه و یک سطل بزرگ می‌دهیم و از او می‌خواهیم که آب وان را خالی کند.

مرد با خنده گفت: چه جالب! الان متوجه شدم. آدم عاقل سطل بزرگ را بر می‌دارد و بقیه هم بر اساس اینکه قاشق را بردارند یا ملاقه را یا آبکش را درجه بندی می‌شوند. خیلی جالب بود.

مدیر تیمارستان گفت: خیر، …

ادامه مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)