مومنی خطاب به رئیسی؛ خدا نگفته ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید تا می‌توانید دروغ بگویید!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)