اقتصاد ورشکسته؛ وزیر سرشکسته، رئیسی شاخ شکسته!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)