تنها پیشرفت حکومت ایران، افزایش تورم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)