و خاطرهء نامیرای پابلو نرودا, سالوادور آلنده, ویکتور خارا و تمامی جانباختگان کودتای ۷۲ 

به مناسبت پیروزی گابرئل بوریچ در انتخابات ریاست جمهوری شیلی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادای احترام رئیس جمهور جدید شیلی گابریل بوریک در مقابل مجسمه سالوادور آلنده

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)