حمید نوری خاوران را داستان سرایی و آقای منتظری را دروغگو خواند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)