کشاورزان در نقاط مختلف استان اصفهان به درگیری با ماموران انتظامی و گارد ویژه ادامه می‌دهند.

در جاده ارتباطی جرقویه اصفهان در جنوب شرق اصفهان جاده ارتباطی را بستند و با ماموران سرکوبگر به مقابله پرداختند.

آنها در اعتراض به قطع آب زاینده رود و بی آبی دست به اعتراض زدند.

جوانان و مردم خشمگین با پرتاب سنگ مانع حمله ماموران شدند.

ماموران برای مقابله با مردم به‌صورت بسیجی حمله کردند که در مقابله با آنها ناتوان بودند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)