مسعود رستگارقهرمان جودوی المپیک در خیابان‌های کرمانشاه دستفروشی می‌کند- ویدئو

در این مصاحبه که یک خبرنگار با این قهرمان المپیک انجام می‌دهد گوشه‌ای از ضدیت حکومت را با ورزش و ورزشکاران به تصویر می‌کشد.

این جوان برومند که باید در میدان ورزش در حال فعالیت و ساختن آینده روش برای خودش باشد مجبور است برای یک لقمه نان در کنار خیابان دستفروشی کند.

البته دستفروشی یک راه سخت برای کسب معاش حلال است.

در ایران زیر حکومت خامنه‌ای جمعیت کثیر دستفروشان آن‌هم زیر تیغ کتک و هزاران بلا و شکنجه توسط ماموران آتش به‌اختیار خامنه‌ای از سخت‌ترین کارها به شمار می‌رود.

شدت فقر و گرسنگی بسیاری از اقشار جامعه و تعداد بسیار زیادی از تحصیلکرده‌ها را هم به این کار کشانده است.

چرا که حکومت بازمانده از خمینی هیچ آینده‌ای را برای جوانان و مردم ایران باقی نگذاشته است.

دزدان و چپاولگران میلیاردی در راس حکومت و باندهای فاسد دست‌پرورده خامنه‌ای و سپاه پاسدارانش بر همه ثروت این میهن چنبره زده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)