۶۸مین قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی تصویب شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)