سی بکنین تا بفهمین خر کیه! – ویدئو ارسالی از کنگان

یکی از کارگران پتروشیمی از بندر کنگان با ارسال فیلمی قاچاق نفت توسط حکومت را افشا کرده است.

این شهروند می‌گوید: «کسانی که می‌گویند مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا… 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)