یک فعال کارگری در استان قزوین تبلیغات و آمارهای اشتغال‌زایی دولت را غیر واقعی توصیف كرد و گفت: در طول هشت سال گذشته با وجود ارائه آمارهای مثبت در زمینه اشتغالزایی، شاهد از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی ایجاد شده در دولت‌های گذشته بوده‌ایم.

«عید علی کریمی» در این باره به ایلنا گفت: تصور جامعه کارگری در زمان قدرت گرفتن دولت احمدی‌نژاد، با توجه به شعارهای ارائه شده این بود كه شاهد بهبود امنیت شغلی كارگران شاغل و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای كارگران بیكار باشیم اما آنچه در این هشت سال شاهدیم نابودی امنیت شغلی و بیكاری كارگران به تبع تعطیلی كارخانه‌ها و وقوع مشكلات اقتصادی است.

این فعال کارگری در ادامه به تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده در استان قزوین اشاره كرد و گفت: اعلام آمار غیر واقعی با وجود انبوهی از اخراج و تعدیل کارگران و همچنین تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی همانند کارخانه‌های لامپ الوند و چهار واحد نساجی فرنخ، ناز نخ، مه نخ و پوشینه بافت و بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی و… به دلیل سوء مدیریت اقتصادی دولت، ناعادلانه است.

كریمی به نمونه‌ای از وجود نقص در نحوه آمارگیری دولت اشاره كرد و گفت: به عنوان نمونه دولت در ارائه آمار اشتغال، کارگرانی که مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌كنند را جزء آمار شاغلین به حساب می‌آورد و این در حالیست که ۹۵ درصد ازکارگران بعد از استفاده از مستمری بیمه بیکاری مجددا بازگشت بکار نمی‌شوند و به خیلی بیكاران بدون مستمری افزوده می‌شوند.

به گفته دبیر خانه كارگر قزوین، مسئولان وقتی از تعداد مشاغل ایجاد شده و عملکرد خود در این زمینه صحبت می‌کند، تنها بر روی كاغذ آمار و ارقام می‌دهند و آنطور كه مشهود است این آمارها با واقعیت بسیار فاصله دارد.

این فعال كارگری در قزوین همچنین به وعده‌های اشتغال زایی دولت در بخش مسکن مهر اشاره كرد و گفت: دولت مدعی است در زمینه تحقق وعده‌های اشتغال زایی فقط با بکار گیری حدود ۳۰ هزار نفر در ساخت مسکن مهر، به ۵۰ درصد وعدهای خود عمل کرده است، که در این زمینه باید از دولت پرسید كه بعد از پایان پروژه ساخت مسکن مهر چند هزار کارگر ساختمانی در کشور بیکارخواهند شد.

او تاكید كرد: کار اشتغال در پروژه‌هایی همانند مسکن مهر، در زمره شغل‌های ناپایدار محسوب می‌شود که با اتمام این پروژه‌ها شاهد ایجاد موج جدیدی از بیکاری کارگران در بخش ساختمان خواهیم بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)