یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، اولین “دورۀ بین المللی تابستانی موسیقی نوین” در “لژ شکار کرانیچشتاین” (Kranichstein Hunting Lodge) در نزدیکی شهر دارمشتات در آلمان برگزار شد.

این دوره که بعداً با عنوان “دورۀ دارمشتات” نامیده شد، برای آشنایی آهنگسازان و نوازندگان جوان با آن نوعی از موسیقی بود که چند سال قبل از آن توسط دولت فاشیستی منحط شمرده شده و محکوم گشته بود, ولی این دورۀ تابستانی به زودی تبدیل به یکی از رویدادهای برجسته در موسیقی معاصر گشت.

آدورنو پس از بازگشت از تبعید در ایالات متحده به آلمان، از سال ۱۹۵۰ به بعد یکی از شرکت کنندگان همیشگی در “دورۀ دارمشتات” بود.

در سال ۱۹۵۵ او مجموعه ای از سخنرانی ها در مورد شوئنبرگ جوان ایراد کرد و از آثار او برای نشان دادن رابطه بین سنت و آوانگارد استفاده نمود.

سه سخنرانی طولانی آدورنو درباره شوئنبرگ جوان، که در آن او به عنوان مدافعی پرشور از آهنگسازی که بولز Boulez وی را مرده انگاشته بود, صحبت می کرد؛ اولین سخنرانی او در دارمشتات بود که روی نوار ضبط شد.

رابطه بین سنت و آوانگارد سرلوحه سخنرانی های متعاقب وی بود که در دهه بعد ادامه یافت.

آدورنو همچنانکه مفصلا به مشکلات آهنگسازی در موسیقی معاصر می‌پرداخت, اغلب سخنرانی‌های خود را با بداهه‌پردازی‌های موسیقایی غیر منتظره همراه می‌کرد.

پنج دوره سخنرانی او در دارمشتات بین سالهای ۱۹۵۵ و ۱۹۶۶ همگی ضبط و متعاقباً رونویسی شدند, که برای اولین بار به زبان انگلیسی در اینجا منتشر می شوند.

این کتاب سندی منحصر به فرد در مورد تئوری و تاریخ موسیقی مدرن می باشد, و برای هر کسی که به آثار آدورنو و نظریه انتقادی، تاریخ فکری و فرهنگی آلمان و تاریخ موسیقی مدرن علاقه دارد، بسیار پر ارزش خواهد بود.

 

The New Music

Kranichstein Lectures

Theodor W. Adorno

Edited by Klaus Reichert, Michael Michael

Translated by Wieland Hoban

 

 

Beethoven The Philosophy of Music

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)