شب است و چهره ی میهن سیاهه
نشستن در سیاهی ها گناهه…

شب و دریای خوف انگیز و طوفان
من و اندیشه های پاک پویان

تو که با عاشقان درد آشنایی…
تو که همرزم و هم زنجیرِ مایی

ببین خون عزیزان را به دیوار؛
بزن شیپور صبحِ روشنایی…

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)