ایلگا، سازمان جهانی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، افراد ترنس و بیناجنسی، تشکل‌های حقوق بشری و ‌ال‌جی‌بی‌تی را به حمایت از بیانیه‌ای که توسط سازمان هایی با مدیریت افراد بیناجنس(اینترسکس) تهیه شده است دعوت کرد.

این بیانیه از دولت‌ها می خواهد مانع ناقص‌سازی و جراحی های غیرضروری و اقدامات مضر روی افراد بیناجنسی شوند.

جنبش حقوق بشر افراد اینترسکس (بیناجنسی) در چهل و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نقطه عطف تاریخی دیگری را تجربه کرد: یک گروه بین منطقه‌ای از ۵۳ کشور از کشورها خواسته است تا فوراً از افراد بیناجنسی در خودمختاری و حق سلامتی خود محافظت کنند و اشاره بر “نیاز مبارزه برای اقدامات مشخصی برای مبارزه با اقدامات مضر، خشونت و تبعیض بر اساس ویژگی های جنسیتی. ” دارد.

شش‌رنگ، به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی ایلگا از این بیانیه حمایت و به این اقدام پیوسته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)