ساخت تندیس خامنه ای به عنوان بت دوران پیش از مرگش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)