جوکر راست می‌گوید؛ دیگر دلیلی برای سکوت باقی نمانده است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)