به یاد دخترانی که با قصه قلبشان آشنا بودند
و در این راه جان باختند

«عشق»
واژه ی ثبت

«عشق» واژه ی ثبت

شده در ذهن دختران نوجوان
که بدور از ریا و دروغ،
با قصه قلبشان آشنا بودند
و در این راه جان باختند.
٭٭٭
عشق صد تصور رویایی ست،
در یک تصویر
برعکس نفرت که یک تصور-
باصد تصویر تار در ذهن
پر از کینه معلمین اخلاق جاریست.

عشق واژه ی زاییدی
از«فریب و فتح»
عشق واژه بر سر زبان
ریا با هزار تصویر ناشناس
[در جنگ با عشق است
زمانی که گم می شود عواطف
نفرت و ریا خنجری،
که فرو می رود در قلب
🥀ریحانه عامری دختر ۲۲ ساله کرمانی توسط پدرش با ضربات تبر در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰به قتل رسد. این نتیجه قوانین عقب مانده حکومت اسلامی است که پدر و جد پدری حق کشتن فرزند میدهد
۲۲ژوئن ۲۰۲۰ شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)