با الهام گیری از اجرای معین.

بنان: الهه ناز (مجموعه ترانه‌ها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)