ضرغامی؛ مدیران چلمن، کابینه دزدان و رئیس جمهور بی‌سواد (طنز سیاسی)

ضرغامی زد زیر میز میراث فرهنگی و آنرا تبدیل به سیرک کرد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)