غم نان و جان؛ مردم چه می گویند؟ حاکمان چه می شنوند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)