« مردی مومنی در فاع ازقتل “فائزه ملکی نیا” با توهین به من تذکر داد “معلون از انحرافات ننویس و کانون گرم خانواده را به هم نزن، چوب خدا بی صداست”»

کانون خانواده در ایران و کشور های اسلامی ارتجاعی، و استوار بر فرهنگ فئودالی ست،یعنی قرون وسطی ست. چون قوانین اسلامی و فرهنگ اسلامی بر اساس سیستم برده داری تنظیم و تهیه شده است

و از بدو پیدایش آن تا به امروز تغییر نکرده و با ارزشهای انسانی در تناقض است

کودکان در خانواده جز برده های درجه بندی شده اند
پسران جز دسته اول، و دختران برده های ارزن قیمت.

نظام فئودالی با لغو برده گی مردان معنا پیدا کرد
گر چه(دین اسلام) تا به امروز لغو بردگی زنان هرگز اتفاق نیفتاد
«مکتب اسلام نه تنها بکر و دست نخورد باقی مانده است بلکه تبدیل مقدسات هم شده تا جای که انتقاد از آن سخت و غیر ممکن است…..»
” در بر همان پاشنه می‌چرخد”

من طر فدار زندگی مشترکم، زندگی که در آن زن بعنوان انسان با حقوق برابر نقش داشته باشد و حضانت فرزند به مادر داده شود با تقسیم ثروت برابر بین زن و مرد ، حق جدائی، و بعد از جدایی هزینه بچه ها نه تنها تا سن بلوغ بلکه تا پایان تحصلات عالی و یافتن کار به عهدی پدر! مگر اینکه پدر ناتوان و خود زیر خط فقر باشد در غیر این صورت دولت باید هزینه زندگی کودکان را به عهد بگیرد

«حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها …..»
درجامعه ی که زن از برابری و-آزادی بی قید و شرط برخوردار نباشد فقر و بی رحمی زیاد می شود، آدم خوارها در راس قدرت. قرار می گیرند اخلاق می میرد و پدرهای بسیاری”فائزه ملگی نیا” ها را به بهانه های مختلف به قتل می رسانند

به دلیل سیستم تحجر و مرد سالار با قوانین اسلامی پر عیب در تناقض با ارزشی انسانی! مثل تن فروشی(ضعیفه ی) با کلاه شرعی، یا چند همسری که توهین به شعور انسان است در حقیقت برده گی جنسی به سنت و فرهنگ مردم تبدیل می شود

شمی صلواتی« مردی مومنی در فاع ازقتل "فائزه ملکی نیا" با توهین به من تذکر داد "معلون از انحرافات ننویس و کانون گرم خانواده را به هم نزن، چوب خدا بی صداست"» کانون خانواده در ایران و کشور های اسلامی ارتجاعی، و استوار بر فرهنگ فئودالی ست،یعنی قرون وسطی ست. چون قوانین اسلامی و فرهنگ اسلامی بر اساس سیستم برده داری تنظیم و تهیه شده است و از بدو پیدایش آن تا به امروز تغییر نکرده و با ارزشهای انسانی در تناقض است کودکان در خانواده جز برده های درجه بندی شده اند پسران جز دسته اول، و دختران برده های ارزن قیمت. نظام فئودالی با لغو برده گی مردان معنا پیدا کرد گر چه(دین اسلام) تا به امروز لغو بردگی زنان هرگز اتفاق نیفتاد «مکتب اسلام نه تنها بکر و دست نخورد باقی مانده است بلکه تبدیل مقدسات هم شده تا جای که انتقاد از آن سخت و غیر ممکن است.....» " در بر همان پاشنه می‌چرخد" من طر فدار زندگی مشترکم، زندگی که در آن زن بعنوان انسان با حقوق برابر نقش داشته باشد و حضانت فرزند به مادر داده شود با تقسیم ثروت برابر بین زن و مرد ، حق جدائی، و بعد از جدایی هزینه بچه ها نه تنها تا سن بلوغ بلکه تا پایان تحصلات عالی و یافتن کار به عهدی پدر! مگر اینکه پدر ناتوان و خود زیر خط فقر باشد در غیر این صورت دولت باید هزینه زندگی کودکان را به عهد بگیرد «حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها .....» درجامعه ی که زن از برابری و-آزادی بی قید و شرط برخوردار نباشد فقر و بی رحمی زیاد می شود، آدم خوارها در راس قدرت. قرار می گیرند اخلاق می میرد و پدرهای بسیاری"فائزه ملگی نیا" ها را به بهانه های مختلف به قتل می رسانند به دلیل سیستم تحجر و مرد سالار با قوانین اسلامی پر عیب در تناقض با ارزشی انسانی! مثل تن فروشی(ضعیفه ی) با کلاه شرعی، یا چند همسری که توهین به شعور انسان است در حقیقت برده گی جنسی به سنت و فرهنگ مردم تبدیل می شود شمی صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)